TRAKTORSKI DIJELOVI

slika

LANAC RK 10 B-1


Sifra: 6131


Opis proizvoda

korak 15,875mm 5/8"
un.širina 9,65mm
fi valjka 10,16mm
visina 14,70mm