TRAKTORSKI DIJELOVI

slika

LANAC RK 12 B-1


Sifra: 6132


Opis proizvoda

korak 19,05mm 3/4"
un.širina 11,68mm
fi valjka 12,07mm
visina 16,13mm